Trávníky

Kvalita trávníku závisí na mnoha faktorech, z nichž některé utváříme při projektování zahrady, některé při založení trávníku a další při jeho údržbě.

Péče o trávník

vyžaduje každoročně řadu úkonů. Jestliže veškerá péče, kterou trávníku poskytnete, je pouze sekání, získáte nakonec řídký, mechem a plevelem zarostlý trávník. Pokud chcete mít zdravý travnatý koberec, musíte také přihnojit, zalévat, odstraňovat plevel a veškeré suché části,provzdušňovat, uvolňovat příliš hutnou půdu a provádět mnoho dalších činností. Nic zde nemůžete zkracovat a odbývat. Na velký, zanedbaný kus trávníku je hrozný pohled. Pokud máte na údržbu trávníku málo času, je lepší mít jen menší, ale dobře udržovaný kousek trávníku a na zbytek zahrady vysadit raději rostlinný porost nebo extenzivní trávník, který ušetří váš čas. 

Pro zdravý růst

Rozrývání - častým používáním hrábí nebo jiného podobného nářadí odstraňujete z trávníku suchý materiál. Leží mezi povrchem půdy a listy trávy. Pokud je vrstva příliš silná, může bránit pronikání vláhy. Voda se přes tuto vrstvu dostane do půdy až po dlouhotrvajícím dešti, nebo vydatné zálivce. Vrstva odumřelých listů brání také průniku hnojiva a vzduchu ke kořenům a může vést ke vzniku nemocí. Půda pod vrstvou je suchá a všechna voda zůstává na povrchu. Hlínu můžete rozrývat pomocí hrábí s pružnými hroty, vidlemi nebo rozrývačem s pohonem (vertikutátorem). Pracujte metodicky, nejdříve rozrývejte na délku, pak napříč.

Hrabání - jeho cílem je odstranit z povrchu uschlé odumřelé části, odpadky a omezit růst plazivého plevele. Použijte hrábě s pružnými hroty. Trávník hrabejte na podzim, abyste odstranili spadlé listí, které může úplně zakrýt trávu; ale také na začátku jara před tím, než poprvé trávník posečete, abyste odstranili všechny odumřelé části a odpadky, které se na něm nashromáždili přes zimu. Po aplikaci herbicidu na mechy (na podzim nebo na začátku jara) pohrabejte trávu velmi důkladně, abyste odstranili všechen uhynulý mech.

Provzdušňování - je propichování trávníku, nebo vytváření štěrbin v trávníku. Provzdušňování uvolňujete zhutnělou, kompaktní půdu a umožňujete přístup vody a vzduchu do půdy. Lehké provzdušňování provádějte na jaře a v létě, hluboké provzdušňování na začátku podzimu. Existuje různé nářadí, které můžete k provzdušnění použít. Nejvhodnějším je provzdušňovač s dutými hroty od firmy WOLF-Garten. Nářadí pronikne až do hloubky 10 cm, otvory v zemi by měly být 10-15 cm od sebe. Válečky zeminy zameťte a dalším vhodným krokem může být svrchní hnojení.

Svrchní hnojení - je aplikace směsi kompostu, písku a substrátu pro vyrovnání nerovností v povrchu trávníku a zlepšení kvality povrchové vrstvy půdy. Na nekvalitních půdách je jedinou možností pro vytvoření lepších podmínek pro růst trávníku alespoň ve svrchní vrstvě půdy. Provádějte na začátku podzimu po hloubkovém provzdušnění. Trávník nejdříve nakrátko posekejte. Pak namíchejte směs ve složení 3 díly kompostu, 6 dílů písku, 1 díl substrátu. Směs by měla být suchá, aby se dobře rozsypávala. Na 1m2 byste měli rozprostřít 2 až 3 kg směsi. Vyrovnání velkých nerovností trávníku dosáhneme až po několika sezonách. Vrstva by neměla přesáhnout 1 cm.

Boj proti plevelu

Pravidelná péče o trávu, sekání, hnojení, zalévání a další úkony pomohou udržet hustý trávník, který usnadní plevelům se v něm uchytit. Při sečení používejte koš na posečenou trávu, který zmenší možnost rozšíření plevele na větší plochu.

Ruční pletí je velmi účinné při likvidaci plevele rozptýleného jednotlivě po velké ploše. Pro usnadnění práce můžeme použít vypichovač plevele.

Místní
 chemické ošetření - použijeme, pokud potřebujeme vyhubit několik izolovaně rostoucích shluků rostlin.

Plošné chemické ošetření - selektivní herbicid použijeme v celé ploše trávníku. Herbicid potlačí růst široké škály druhů plevelů. Doporučujeme po 5 až 6 týdnech ošetření zopakovat. Herbicid aplikujte během pěkného počasí, kdy je půda vlhká a rostliny jsou v plném růstu. Plevelné trávy nelze herbicidy likvidovat, proto je musíme vyřezat nožem i s kořeny.

Vyhubení mechů - mechy se zabydlují na těch místech, kde je půda chudá na živiny, nedostatečně provzdušněná, špatně odvodňovaná, kde je stálý stín nebo kde byla tráva sekána příliš na krátko a zbyl zde jen řídký trávník. Mech vyhubíme herbicidem, který aplikujeme na jaře nebo na začátku podzimu podle návodu výrobce. K aplikace můžeme použít rozprašovač nebo konev s kropítkem. Když mech zahyne (zčerná), vyhrabejte jej z trávníku hráběmi nebo prořezávačem.

Zalévání trávníku

Kdy začít - se závlahou začínáme ihned jak se objeví první známky vysychání - tráva ztrácí pružnost a bledne. Pokud na jaře a v létě 7 až 10 dnů neprší, je třeba zkontrolovat vlhkost půdy. Většina kořínků by měla být v horní 25 až 30 cm silné vrstvě hlíny. Když se vysuší asi 10 cm této vrstvy, tráva projevuje první příznaky vysychání.

Jak často a kolik zalévat - záleží na typu půdy a stanovišti. V létě je nutná závlaha 2-3 krát týdně. Častá zálivka trávníku škodí. Množství vody závisí na typu půdy a pohybuje se od 20 do 35 litrů na m2 týdně. Toto množství vody rozdělíme po 10 až 15 litrech do jedné zálivky.

Způsoby zalévání - existují různé možnosti závlahy trávníků počínaje různými systémy perforovaných hadic, přenosných postřikovačů a dalších provizorních řešení. Nejlepším řešením je podzemní automatická závlaha s výsuvnými postřikovači, která zajistí plošnou rovnoměrnost i četnost závlahy. viz odkaz závlahy na těchto stránkách.

Hnojení trávníku

Hnojivo - hnojení je jednou z velmi důležitých složek péče o trávník. Nejlepší je použít speciální travní hnojivo, které obsahuje optimální dávky živin a mikroprvků. Pro aplikaci je nejjednodušším použitím granulované hnojivo. Můžeme použít běžná průmyslová hnojiva, nebo hnojiva s dlouhodobým účinkem. Nevýhodou průmyslového hnojiva je nutnost častější aplikace, nerovnoměrnost přísunu živin k rostlinám, riziko popálení hnojivem.

 


Jarní hnojení - jaro je jedním ze dvou hlavních období hnojení. Použijeme hnojivo typu NPK s případným doplněním dusíkatého hnojiva.

Letní hnojení - pokud používáme běžná průmyslová hnojiva, dohnojujeme v létě dle potřeby trávníku.

Podzimní hnojení - použijeme hnojivo pro podzimní hnojení s vyšším obsahem draslíku. Hnojivo rostliny otužuje, aby lépe přezimovali. Hnojíme na začátku podzimu.

Pokud do 48 hodin po hnojení nezaprší, trávník zalijte. Hnojte tehdy, když je tráva suchá, ale půda vlhká. Aplikujte rovnoměrně nejlépe aplikačním vozíkem WOLF-Garten.

Sečení trávníku

Běžnou chybou je sečení příliš na krátko, které oslabuje trávu a umožňuje rozvoj plevelů a mechů. Naopak přerostlý trávník utlačuje jemnější druhy a časem zhrubne. Jemné trávníky sečeme každé 2-3 dny, trávníky užitkové nejlépe každých 5-7 dní. Výška sečení se liší podle ročního období a typu trávy od 2 do 4 cm. Sečeme tehdy, když jsou tráva a povrch půdy suché. Pro parterové trávníky je nejlepší použít vřetenové sekačky, ostatní trávníky sečeme sekačkami rotačními. Vždy používejte sekačky se sběrem, mulčování lze použít jen u extenzivních trávníků. Hlavní chybou při sečení jsou roztřepané konečky trávy, což je způsobeno tupými noži sekačky.